Python 2. rész (Típusok 1)

Python logo

A sorozat előző része a Python nyelv általános leírását tartalmazta

A python egy dinamikusan típusos nyelv, tehát a következő programrészlet teljesen korrekt:

var=1
print(var)
var=1.1
print(var)
var="Hallo World"
print(var)

Jól láthatóan típusa nem a változónak, hanem az adatnak van típusa, hiszen ugyan abban a változóban egymás után egymástól eltérő típusú értéket tárolhatunk.

A Python 3-ban a következő típusokat lehet használni:

Logikai (Boolean)

A logikai típusnak értelem szerűen két értéke lehet:

True (igaz)
False(hamis)

A boolean típussal a logikai műveleteket lehet elvégezni, illetve feltételes utasításokban használni az értékeiket. (Egy későbbi cikkben részletezem)

Szám (Numeric) típusok:
Egész (integer):
a=2
a=-10
Az integer méretének a rendelkezésre álló memória szab határt.

Az egész számokon értelmezett műveletek:

Összeadás

a=2
b=3
c=a+b

Ugyan így a kivonás

a=2
b=3 
c=a-b 

szorzás

a=2
b=3
c=a*b

Egész osztás (maradékos osztás)

a=2
b=3
c=a//b

maradék meghatározás (modulo)

a=2
b=3
c=a%b

Hatványozás

a=2
b=3
c=a**b

Ahol a a hatványozás alapja b a kitevő.

Lebegőpontos tört (float)

A float típusban tört és egész számokat tárolhatunk.

a=12.3

A leírások szerint a float mérete függ az adott platformtól. Én PC-n és Raspberry PI2-n néztem meg ugyan azt az eredményt kaptam

import sys
print(sys.float_info)

az eredmény:

sys.float_info(max=1.7976931348623157e+308, max_exp=1024, max_10_exp=308, min=2.2250738585072014e-308, min_exp=-1021, min_10_exp=-307, dig=15, mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2, rounds=1)

Tehát 10-307 tól 10308 nagyságrendben 15 számjegy pontosságra számíthatunk, mind a pozitív, mind a negatív számok esetén

Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb ábrázolható szám 308 számjegyű. Én nem emlékszem, hogy ekkora számot bármikor is használtam volna, ennek ellenére van értelme. Ha osztani szorozni kell kevesebb figyelmet kell fordítani a műveletek sorrendjére, hogy ne csússzunk ki a számábrázolási korlátokból. 

A lebegőpontos számokkal már értelmezhető az osztás

a=2
b=3
c=a/b

Komplex számok

A Komplex számok ábrázolása
A komplex számokat már nem számegyenesen, hanem derékszögű koordináta rendszerben ábrázoljuk

A komplex számokat a+bi formában szoktuk felírni. Kiválóan használhatóak például elektromos áramkörök leírására.

Az i immaginárius tagot definíció szerint négzetgyök(-1)-ként definiáljuk, tehát a komplex számokon értelmezhető a negatív számok négyzetgyöke.

A komplex számokon az összes fent említett művelet elvégezhető, kiegészítve a negatív számokból való négyzetgyökvonással.

import math
var=sqrt(-12)

String

A string változókban szövegeket tárolhatunk. A változó hosszát a rendelkezésre álló memória korlátozza.

a='Hallo'
b='World'
c=a+' '+b

Az értékadásnál azt, hogy stringről beszélünk ‘ vagy ” jellel jelölhetjük. A két jelölés egyenértékű, azonban a lenti példákkal megmutatom, hogy miért praktikus a kétféle jelölés:

a="Jhon's car" 
b='Petőfi Sándornak tulajdonított mondás: "Hol a szabadság, ott van a haza." '

A stringek különleges tulajdonsága, hogy nem megváltoztathatóak. A stringek kezeléséről külön cikkben írunk.

Kapcsolódó szócikkek

Python bevezető
Python stringek
Python telepítése (Youtube)

Az oldal használatával elfogadja, hogy az sütiket használ További információ

A sütik használatát érdemes engedélyezni a böngészőben.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Bezár